Tin tức - Sự kiện

Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Nâng cao hiệu quả công trình xây dựng

Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Nâng cao hiệu quả công trình xây dựng (Chinhphu.vn) - Có hiệu lực từ hôm nay (1/7), Nghị định 46/2015/NĐ-CP sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đơn giản thủ tục hành chính trong công tác nghiệm thu, tăng cường trách nhiệm của các chủ ...

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 (Chinhphu.vn) - Từ 1/7/2015, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung ...

Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu. Các thông tin này sẽ được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu (Chinhphu.vn) ...

Tuyên truyền rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu năm 2013

Tuyên truyền rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu năm 2013 Nhằm cập nhật kịp thời và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 13/2/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo phổ biến, giới thiệu những nét mới, cơ bản của Luật đấu thầu năm 2013 ...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật đấu thầu năm 2013

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật đấu thầu năm 2013 Sáng ngày 12/12 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật đấu thầu (Luật số 43/2013/QH13) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 26/11/2013. ...

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Bài 2: Tối đa hóa công khai, minh bạch thông tin đấu thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Bài 2: Tối đa hóa công khai, minh bạch thông tin đấu thầu Bên cạnh việc tăng cường trách nhiệm giải trình gắn với phân cấp, thực tiễn còn đặt ra các yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với việc công khai, minh bạch thông tin trong sử dụng vốn nhà nước, đặc biệt là hoạt động đấu thầu. Điều này ...

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp Ngài Gnonlonfoun Isidore - Bộ trưởng Bộ Phân vùng lãnh thổ và địa giới hành chính Benin

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp Ngài Gnonlonfoun Isidore - Bộ trưởng Bộ Phân vùng lãnh thổ và địa giới hành chính Benin Sáng ngày 4/12/2013 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã tiếp xã giao Ngài Gnonlonfoun Isidore - Bộ trưởng Bộ Phân vùng lãnh thổ và địa giới hành chính và đoàn công tác của Benin đang có chuyến thăm Việt ...

Trang : [1]