Bản tin DCMT

Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các Tổ chức xin Hạng 2, 3 tại TP. Hà Nội (không tiếp nhận dịch vụ tư vấn thủ tục cho Tổ chức ...

Trang : [1]