Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các Tổ chức xin năng lực Hạng 1, 2, 3 trên Toàn quốc. Quý Tổ chức có nhu cầu tham khảo thông tin dưới đây.

Hotline tư vấn toàn quốc: 0912 41 11 00

I. Thông tin chung

Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, tại Điều 57 có quy định:Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

đ) Thi công xây dựng công trình.

e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

g) Kiểm định xây dựng.

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

II. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu;

b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);

d) Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

e) Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);

g) Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

h) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

III. Đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

1. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực.

2. Cơ cấu và số lượng thành viên hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

3. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực bao gồm:

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

b) Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này;

c) Các ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực, các chuyên gia có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần thiết.

4. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng quyết định ban hành.

IV. Quy trình và thủ tục tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực

DCMT cung cấp dịch vu tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp xây dựng phù hợp với hạng và phạm vi được hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề công nhận. Các công việc DCMT cung cấp bao gồm:

- Tiếp nhận thông tin của khách hàng;

- Xem xét tính khả thi của hồ sơ;

- Thống nhất ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Hướng dẫn kê khai hồ sơ;

- Bổ sung quy trình/tài liệu vào hồ sơ còn thiếu;

- Tư vấn thủ tục xin cấp Chứng chỉ ISO (nếu cần);

- Làm đầu mối, cập nhật thông tin, thay mặt khách hàng liên hệ với Cơ quan cấp chứng chỉ.

V. Thông tin liên hệ

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT

Địa chỉ: Số 24, TT 2A, Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 091 241 11 00

Email: dcmt.hc@gmail.com

 

Các Thông tin khác