Dịch vụ đăng tải thông tin năng lưc hoạt động xây dựng lên website Bộ Xây dựng
Dịch vụ đăng tải thông tin năng lưc hoạt động xây dựng lên website Bộ Xây dựng


 


VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT
Institute for Training in Construction Management DCMT
Trụ sở: Tầng 11, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Để thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên website của Bộ Xây dựng (http://www.xaydung.gov.vn và http://www.moc.gov.vn) và Sở Xây dựng, DCMT tiếp nhận dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động của các Tổ chức/cá nhân lên các trang điện tử nêu trên.

Dưới đây là một số hướng dẫn trong việc đăng tải thông tin:

Theo quy định tại Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng công trình cần phải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của mình trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng.

Do vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện.

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:
a) Lập quy hoạch xây dựng;
b) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
d) Khảo sát xây dựng;
đ) Lập thiết kế, dự toán; thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
e) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
g) Giám sát thi công xây dựng;
h) Thi công xây dựng công trình;
i) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng.

1) Thủ tục hồ sơ đăng ký và công bố công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức.

Bản đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng khai theo mẫu tại Phụ lục 01, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. (Trong phần kê khai bản đăng ký thông tin các cá nhân chủ chốt biên chế làm việc HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn, trong cột ghi chú cần ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân)

Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:

• Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp;
• Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của các cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức;
• Riêng đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

2) Thủ tục hồ sơ đăng ký và công bố công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với cá nhân.

Bản đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng khai theo mẫu tại Phụ lục 02 - ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng.

Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:

• Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh hành nghề độc lập (hộ cá thể) do UBND huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh;
• Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của các cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề của cá nhân.
• Riêng đối với cá nhân hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.
(Thành phần và số lượng hồ sơ nêu trên theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng).

Các tổ chức có nhu cầu đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng, vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới để được tư vấn cụ thể.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Trụ sở: Tầng 11, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Các Thông tin khác