Tư vấn Giám sát XD

DCMT có Xí nghiệp Tự động hóa thiết kế và các Xí nghiệp thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện công trình M&E, Xí nghiệp thiết kế Thủy lợi, thủy điện, Xí nghiệp thiết kế Cầu đường ôtô, Cảng, công trình Biển được trang bị đủ mạnh để đáp ứng được các đòi hỏi của thực tế. Đồng thời DCMT có quyền được sử dụng các phòng Thí nghiệm của Viện Đào tạo DCMT để cung cấp các số liệu khi cần thiết. Sau một thời gian dài hoạt động, DCMT xứng đáng là một địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư, các khách hàng trong và ngoài nước gửi gắm công trình của mình.

Tư vấn Giám sát XD

Trang : [1]