Tư vấn Quản lý

DCMT là đơn vị tư vấn và đào tạo có bề dày kinh nghiệm, thực hiện tư vấn cho nhiều dự án phát triển ở Việt Nam. Do đó, đội ngũ chuyên gia của DCMT là tổng hợp của rất nhiều nhà khoa học, giáo sư, tiến sỹ trong nước và quốc tế. Trước khi đến làm việc cho DCMT, các chuyên gia của chúng tôi đã trải qua nhiều vị trí, làm việc ở nhiều quốc gia cho các công ty tư vấn, các trường đại học hàng đầu trên thế giới. 


Đội ngũ chuyên gia của DCMT bao gồm: chuyên gia phân tích tài chính, hoạch định chính sách, kiểm toán, xã hội học, môi trường và các chuyên gia về kỹ thuật: giao thông, thuỷ lợi và cung cấp nước. Bạn có thể tin tưởng khi đến hợp tác với DCMT bởi chúng tôi coi trọng lợi ích của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, DCMT có thể cung cấp các chuyên gia độc lập hoặc một tổ chuyên gia với các chuyên ngành đa dạng liên quan đến thiết kế các công trình thuỷ lợi, giao thông, cung cấp nước, các khía cạnh về môi trường và xã hội. 

Ngoài ra, DCMT cũng rất am hiểu các quy trình đấu thầu của các nhà tài trợ như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế Giới (WB), JICA, JBIC và đã từng là đối tác chiến lược của rất nhiều các công ty tư vấn trong nước và quốc tế. DCMT cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. 

 Cung cấp nước: Tư vấn quản lý dự án tổng hợp; Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các dự án cung cấp nước; Lập báo cáo đánh giá môi trường - xã hội, đánh giá có sự tham gia cho các dự án nước; Điều tra khảo sát kinh tế - xã hội; Thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết; Giám sát thi công; Phân tích và đánh giá kinh tế. Môi trường: Lập báo cáo NCKT, thiết kế kỹ thuật - thi công; Lập dự án, quản lý thiên tai, quản lý môi trường, nguồn nước; đánh giá sự tham gia của các bên liên đới với quản lý môi trường; Tư vấn về chính sách quản lý môi trường; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tác động dự án ban đầu đến môi trường. 

 Tư vấn về đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn biên soạn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Đào tạo về Nghiệp vụ Đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề. Đầu tư xây dựng công trình: Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo NCKT, thiết kế kỹ thuật, khảo sát và giám sát thi công; Kiểm tra chất lượng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Phân tích kinh tế-tài chính dự án đầu tư XDCT; Hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội, tái định cư; Quản lý dự án tổng thể và hỗ trợ thực hiện về lập kế hoạch, đấu thầu, giải ngân; 

Đào tạo về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá cho các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nông nghiệp: Đánh giá nhanh nông thôn; Đánh giá xã hội, xoá đói giảm nghèo các dự án có sự tham gia của nông dân; Đánh giá sự tham gia của cộng động, các bên liên đới. Đào tạo tăng cường năng lực về quản lý cho các cấp cơ sở. Bất động sản: Đầu tư xây dựng chung cư, khu đô thị mới; San lấp mặt bằng, đầu tư cở hạ tầng; Kinh doanh bất động sản; Đào tạo cấp Chứng chỉ hành nghề về Môi giới bất động sản,định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Tư vấn Quản lý

Trang : [1]