Kiểm định an toàn KT

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là cơ quan kiểm định về kỹ thuật an toàn được hoạt động theo phê duyệt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Viện là tổ chức hàng đầu Việt Nam về kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, thử nghiệm, huấn luyện, giám sát và tư vấn kỹ thuật an toàn. Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT tự hào là một trong những tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đủ năng lực giám định, thử nghiệm và hiệu chuẩn theo các chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17020 và ISO/IEC 17025.