Kỹ năng Lãnh đạo Quản lý


I. Mục tiêu chương trình

1. Kiến thức

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản như:

+Hiểu rõvà nhận thức đúng đắn về đối tượng mà mình quản lý.

+ Kỹ năng và phương pháp giải quyết vấn đề nảy sinh trong đơn vị.

+ Tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả những quyết định mà mình đưa ra.

2. Kỹ năng

+Khả năng lập kế hoạch và hướng toàn bộ nhân viên làm việc theo mục tiêu của kế hoạch đã định.

+ Kỹ năng phân loại vấn đề, giải quyết vấn đề, và lựa chọn giải pháp tối ưu.

+Sáng tạo, có tầm nhìn xa và phải có khả năng kết nối tầm nhìn với những ý tưởng.

3. Thái độ

+Chủ động thích ứngvới những thay đổi phát sinh trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề kinh doanh của đơn vị.

+ Hình thành niềm say mê, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi mới tư duy và cách thức giải quyết những vấn đềtrong lãnh đạo và quản lý.

Ngoài ra chuyên đề hướng tới mục tiêu cộng tác làm việc nhóm, rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động,lập mục tiêu, phân tích chương trình.

II. Các chuyên đề đào tạo

STT

Nội dung

Chuyên đề 1

Tổng quan về lãnh đạo quản lý

Chuyên đề 2

Kỹ năngquản trị chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh

Chuyên đề 3

Kỹ năng giao tiếp của người lãnh đạo và quản lý

Chuyên đề 4

Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đềmột cách sáng tạo

Chuyên đề 5

Lập kế hoạch, quản lý công việc và quản lý thời gian

Chuyên đề 6

Phân quyền ủy quyền trong công việc. Kỹ năng giao việc để thành công

Chuyên đề 7

Kỹ năng xây dựng nhóm và làm việcnhóm hiệu quả

Chuyên đề 8

Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tổ chức

Liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi - Hà Nội


 
Các khóa học sắp khai giảng