Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường


I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo các kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất xây dựng. Tạo điều kiện cho các cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động xây dựng.


II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề I: Hành lang pháp lý và một số vấn đề về tổ chức quản lý trên công trường

Chuyên đề II: Quản lý tiến độ thi công

Chuyên đề III: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề IV: Quản lý chi phí xây dựng công trình

Chuyên đề V: Quản lý và kiểm soát an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Chuyên đề VI: Các hành vi bị cấm khi thi công xây dựng công trình

Chuyên đề VII: Quản trị chiến lược doanh nghiệp xây dựng, tổ chức nhân sự trong doanh nghiệp xây dựng; Các vấn đề văn hoá và đạo đức kinh doanh.

 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chỉ huy trưởng công trường xây dựng; đội trưởng xây dựng; cán bộ quản lý; cán bộ kỹ thuật các Tổng Công ty, các Công ty nhà nước, các Công ty cổ phần, các Công ty Mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; và các cá nhân khác có nhu cầu.

 

IV. GIẢNG VIÊN

Các Giáo sư, Tiến sỹ, Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc các Tập đoàn.

 

V. CHỨNG CHỈ

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sau bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng.

 

VII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỌC

Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học vui lòng đăng ký học trực tuyến gửi email, fax,điện thoại đăng ký danh sách học viên tham dự trước ngày khai giảng. Nộp hồ sơ học viên và học phí vào ngày đầu buổi khai giảng.

 

VIII. LIÊN HỆ

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Trụ sở: Tầng 11 - VNT Tower – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 098 200 34 22

Email: dcmtvietnam@gmail.com 
Các khóa học sắp khai giảng