Nghiệp vụ Định giá Xây dựng

Được sự phê duyệt của Bộ XD, Công ty CP Tư vấn Phát triển và Đào tạo về Quản lý (DCMT) là đơn vị được phép đào tạo và cấp Chứng nhận khóa học đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng. Chứng nhận của DCMT cấp là một trong những điều kiện bắt buộc của Bộ XD để xin cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng công trình theo quy định của Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009.

Viện Đào tạoQuản lý Xây dựng DCMT thông báo tổ chức khóa học Nghiệp vụ Định giá Xây dựngvới các nội dung sau:

1. Mục tiêu khóa học

-Nâng cao năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các công ty tư vấn, ban quản lý dự án, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu;

-Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án, quản lý chi phí, định giá xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng...;

-Tạo điều kiện cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng;

-Giải đáp trực tiếp những vướng mắc của học viên và nêu phương pháp xửlý tình huống trong quản lý dự án, định giá xây dựng, quản lý chi phí.

2. Chứng chỉ

-Kết thúc mỗi khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của DCMT.Đây là yêu cầu bắt buộc của Bộ Xây dựng để xin cấpChứng chỉ hành nghề Kỹ sự định giá xây dựng.

3. Học phíbao gồm

-Toàn bộ bài giảng theo chương trình khung đào tạo ban hành theoThông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

-01 đĩa CD-ROM: Sổ tay quản lý dự án, quản lý chi phí, đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật trong 20 gần đây.

4. Đối tượng học

-Là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đang làm việc tại các Ban quản lý dự án; các tổ chức tư vấn xây dựng; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; cơ quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và cá nhân có nhu cầu.

5. Giảng viên

-Là các chuyên gia làm thực tế tại Vụ Kinh tế Tài chính, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng; Đại học Xây dựng, Hội Xây dựng, Hội kinh tế xây dựng, Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính.

6. Đề cương khóa học

Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng.Bao gồm09 Chuyên đề:

-Chuyên đề I: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành;

-Chuyên đề II: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

-Chuyên đề III: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình;

-Chuyên đề IV: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí;

-Chuyên đề V: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;

-Chuyên đề VI: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

-Chuyên đề VII: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

-Chuyên đề VII: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

-Chuyên đề IX: Thảo luận và kiểm tra

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT

VNT Tower, 19Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội 
Các khóa học sắp khai giảng