Giám đốc Điều hành Chuyên nghiệp (CEO)

Đáp ứng nhu cầu về đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành chuyên nghiệp cho các tổ chức, đơn vị tại Việt Nam. Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT tổ chức khoá học: “Giám đốc Điều hành Chuyên nghiệp – Proffessional Chief Executive Officer”.

Mục tiêu khóa học

 • Xác định và nắm vững các kỹ năng cần có của một CEO chuyên nghiệp;
 • Phát triển cách suy nghĩ và tầm nhìn của CEO cho chiến lược kinh doanh của công ty;
 • Cách điều khiển người khác theo hướng đi của mình;
 • Biết tạo ra bản sắc riêng cho công ty mình;
 • Biết cách cân nhắc về tài chính ở tầm vĩ mô;
 • Sử dụng nhân lực hiệu quả hơn;
 • Những điều luật cho doanh nghiệp mà CEO phải biết; 
 •  Kỹ năng đàm phán, thương thuyết trong và ngoài công ty.

Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chuyên đề sau:

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo
 2. Chiến Lược Kinh Doanh
 3. Quản Trị Marketing
 4. Chiến Lược Tuyển Dụng và Quản Lý Nhân Sự
 5. Văn Hóa Công Ty
 6. Luật Kinh Doanh Dành Cho Nhà Quản Trị
 7. Kế Toán Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Trị
 8. Chiến Lược Thương Thuyết Dành Cho Nhà Quản Trị

Phương pháp giảng dạy

Khóa học sẽ kết hợp một số các phương pháp giảng dạy như thuyết trình của giảng viên trên lớp, thảo luận theo nhóm, thảo luận trước lớp, thuyết trình để khuyến khích sự tham gia của học viên bài học. Nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập và nghiên cứu tình huống. Đặc biệt là sự nghiên cứu và thảo luận cụ thể các trường hợp điển hình mà các CEO gặp phải trong các công ty nổi tiếng trên thế giới.

Giảng Viên

Là các chuyên gia cao cấp, các nhà quản lý và chuyên gia tư vấn về quản lý và phát triển doanh nghiệp cùng các giảng viên, Giáo sư, Tiến sỹ giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy chương trình.

Đối tượng

Các Giám Đốc Điều Hành đương chức, các Giám Đốc Điều Hành tương lại cần chuẩn bị kiến thức, các Nhà Quản Trị chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở nhiều cấp độ.

 
Các khóa học sắp khai giảng