Khoá học Kỹ năng giao tiếp và Bán hàng hiệu quả

Nghệ thuật giao tiếp, kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng

1. Giới thiệu:

 

Sự phát triển của các loại hình dịch vụ khách hàng ngày càng đa dạng và phong phú, theo đó các doanh nghiệp cũng cần phải tự đổi mới để thích ứng với nền kinh tế thị trường đây năng động. Nhân viên bán hàng là một trong những mắt xích để truyền tải hàng tới tay khách hàng. Họ là một trong những yếu tố then chốt trong việc cungc cấp dịch vụ, nâng doanh thu cho công ty. Do đó nhân viên bán hàng cần được đào tạo. Họ không những phải được trang bị những kiến thức về sản phẩm, mà cả những kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày thuyết phục và thái độ đối với khách hàng...

Khóa đào tạo này giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp, nâng cao khả năng lắng nghe, thuyết trình hiệu quả trước công chúng, thuyết phục đối tác.Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt.

2. Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ thực hiện được:

Nhận thức đúng đắn về nghề bán hàng và chăm sóc khách hàng
Vận dụng các kỹ năng giao tiếp tự tin với khách hàng
Vận dụng các kỹ năng lắng nghe để khám phá nhu cầu khách hàng
Vận dụng các kỹ năng đặt câu hỏi dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua hàng
Vận dụng các kỹ năng hồi đáp trong lắng nghe và giao dịch với khách hàng
Thuyết trình tự tin, đúng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của mình
Áp dụng các kỹ năng vào quy trình 7 bước bán hàng để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp

3. Nội dung chính:

I. Kỹ năng học qua trải nghiệm

a. Nguyên tắc học tập
b. Kỹ năng học qua trải nghiệm

II. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

a. Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp
b. Nguyên nhân giao tiếp thất bại
c. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
d. Văn hóa và ứng dụng trong giao tiếp
e. Xây dựng tính chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng

III. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

a. Khái niệm, phân biệt nghe thấy và lắng nghe
b. Hiệu quả và tầm quan trọng của lắng nghe
c. Nguyên nhân nghe không hiệu quả
d. Các kỹ năng lắng nghe hiệu quả
e. Kỹ năng hồi đáp trong lắng nghe và giao tiếp

IV. Kỹ năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

a. Mục đích và mục tiêu thuyết trình giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
b. Các kỹ năng thuyết trình

IV. Kỹ năng bán hàng hiệu quả

a. Các khái niệm
b. Nhận thức nghề bán hàng
c. 7 bước bán hàng
d. Tư duy trong bán hàng
e. Xử lý tình huống khó khi gặp khách hàng

4. Đăng ký học

- Qua điện thoại: 04 5591684

 

5. Giảng viên

Giáo sư, tiến sỹ, Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo-Bộ KH&ĐT; Nguyên Vụ phó -Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương; Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản trị Hà Nội.

 

Tiến sỹ, Tổng giám đốc tập đoàn lớn, đã có kinh thực tế 30 năm công tác ở nhiều vị trí. Chuyên gia hàng đầu về tư vấn quản trị doanh nghiệp, đào tạo về quản lý.

 
Các khóa học sắp khai giảng