Huấn luyện an toàn lao động tại Cơ sở/Doanh nghiệp

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng Lịch học Học phí tham dự Học phí ưu đãi
Theo hợp đồng Theo hợp đồng Theo hợp đồng
Thời lượng: Theo hợp đồng
Địa điểm : Tại địa điểm của quý doanh nghiệp/cơ quan
Giờ học: Theo hợp đồng


Theo Điều 14, Luật An toàn Vệ sinh Lao động Số 84/2015/QH13, ban hành ngày 15/06/2015 quy định người quản lý phụ trách an toàn lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải tham dự khoá huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được Tổ chức huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động sau kỳ sát hạch. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động.

Ngày 23/05/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận (Số 18/2014/GCN) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện cho Viện Đào tạo Quản lỹ Xây dựng DCMT. Theo đó, Viện là cơ sở được phép huấn luyện và cấp chứng nhận/chứng chỉ cho các nhóm đối tượng theo quy định.

Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên cao cấp chuyên sâu đến từ Cục Quản lý An toàn – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan....) cho các đối tượng như: Người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về BHLĐ, An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn cả nước.

Với điều kiện và bề dày kinh nghiệm về đào tạo, Viện cam kết cung cấp dịch huấn luyện đạt tiêu chuẩn cao không chỉ đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Cục An toàn Lao động mà còn mang đến một dịch vụ đào tạo hoàn hảo với nội dung đào tạo chuyên sâu, thực tế và giá thành hợp lý cho khách hàng.

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT sẵn sàng tiếp nhận nhu cầu về đào tạo, huấn luyện an toàn lao động tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh toàn quốc. Các chương trình đào tạo được thực hiện theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hoặc được thiết kế chuyên biệt theo ngành nghề sản xuất và lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Dưới đây là một số thông tin về nội dung huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016.

I. Đối tượng tham dự:

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

2. Nhóm 2:

a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động.

4. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

II. Khung thời gian huấn luyện


STT

Đối tượng

Thời lượng (giờ)

Bằng cấp tốt nghiệp

Thời hạn chứng chỉ/chứng nhận

01

Nhóm 1

16

Giấy chứng nhận

02 năm

02

Nhóm 2

48

Giấy chứng nhận

02 năm

03

Nhóm 3

30

Thẻ an toàn

02 năm

04

Nhóm 4

16

Sổ theo dõi

01 nămIII. Học phí

Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu huấn luyện cho đơn vị mình, đề nghị liên hệ với Chi nhánh 3 Miền theo số điện thoại dưới đây để được báo giá cụ thể nhất. 


III. Chương trình khung đào tạo


Quý vị tải chương trình khung đào tạo tại đây
hoặc tại mục download ở phía dưới.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Trụ sở: Tầng 11 - VNT Tower– 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0912 494 095

Email: dcmtvietnam@gmail.com


Các khóa học khác