Kiểm định và giám định chất lượng Cọc trong thi công

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng Lịch học Học phí tham dự Học phí ưu đãi
Liên tục Thứ 2 đến CN 800.000 đ/hv
Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm : Liên hệ để được tư vấn
Giờ học:


Nội dung khoa học Kiểm định và giám định chất lượng cọc trong thi công:
  1. Rủ ro, sự cố trong thi công xây dựng công trình.
  2. Những vấn đề mới trong Thiết kế móng cọc.
  3. Một số nội dung trong thi công móng cọc.
  4. Kiểm tra chất lượng và đánh giá sức chịu tải của cọc.
  5. Giới thiệu thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi tại phòng.
  6. Giới thiệu thực tế tại hiện trường.
  7. Giới thiệu thiết bị thử động biến dạng.

Liên hệ để biết lịch khai giảng cụ thể.

Liên hệ: Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT

Địa chỉ: VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


 

Các khóa học khác