Nghiệp vụ Đấu thầu "Chương trình cơ bản"

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng Lịch học Học phí tham dự Học phí ưu đãi
Đợt 2: ngày 30 Ban ngày-Liên tục 800.000 đ/hv Giảm 5% học phí cho đơn vị có từ 5 người
Thời lượng: 03 ngày
Địa điểm : VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
Giờ học: 8h00 - 11h30 và 13h30 - 17h00


1. Cơ sở pháp lý về khóa học nghiệp vụ đấu thầu «chương trình cơ bản»

 - Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/01/2013;

- Căn cứ Nghị định 63/2014/ND-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu.

 Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong các cơ sở đào tạo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu có hiệu lực toàn quốc (chi tiết xem danh sách các Trung tâm đào tạo được đăng tải trên website của Cục Quản lý Đấu thầu hoặc xem tại đây

 2. Giảng viên

 Các Giáo sư, Tiến sỹ hoặc Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp đến từ Bộ KH&ĐT. Những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đầu tư XDCB.

 3. Phương pháp giảng

 Phương pháp giảng dạy bao gồm trao đổi, thảo luận hướng vào các vấn đề vướng mắc trong thực tế, nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập, nghiên cứu tình huống. Học viên có cơ hội để thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc với các chuyên gia đầu ngành của Viện DCMT.

 4. Đỗi tượng tham dự học

 Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác đấu thầu, các cá nhân có nhu cầu.

 5. Nội dung khóa học nghiệp vụ đấu thầu «chương trình cơ bản».

- Cập nhật các nội dung mới của Luật Đấu thầu mới 2013

- Phổ biến Nghị định mới 63/2014/ND-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu

 A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

 Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

 Chuyên đề 3: Hợp đồng

 Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

 Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

 Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

        Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

       Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

 Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

 Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

 B. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

 C. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

 D. BÀI KIỂM TRA

 Thời lượng khóa học: 24 tiết học trong thời gian 3 ngày.

 6. Chứng chỉ tốt nghiệp

 Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT- BKH ngày 13/05/2010.

 VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Trụ sở: Tầng 11, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.3559 1684 * Fax: 04.3559 3521

 

Hotline tư vấn cho Tổ chức: 0916.831.000 (Toàn quốc)

Email 1: daotaomiennam@dcmtvietnam.com

Email 2: daotao@dcmtvietnam.com

 

Chi Nhánh Miền Bắc: Phòng 1102, Toà nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline tư vấn Miền Bắc: 091 241 11 00

Email: daotao@dcmtvietnam.com

 

Chi Nhánh Miền Nam: Số 125/26 Đường D1, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Hotline tư vấn Miền Nam: 0916.831.000

Email: daotaomiennam@dcmtvietnam.com

 

Facebook: https://www.facebook.com/dcmtvietnam

Website: dcmtvietnam.com


Các khóa học khác

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế