Cơ sở pháp lý
Cục Quản lý Đấu thầu phê duyệt DCMT đào tạo về đấu thầu tháng 5/2010

Danh sách Cục quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT công nhận Viện Đào tạo QLXD DCMT là đơn vị được phép đào tạo về đấu thầu - cập nhật tháng 5/2010.

 
Các văn bản khác