Cơ sở pháp lý
Đào tạo Quản lý Dự án Đầu tư XDCT-Quyết định 1015/QĐ-BXD

Bạn đọc nhấn vào mục download để xem toàn bộ Quyết định 1015/QĐ-BXD ngày 15/10/2009 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt DCMT là đơn vị được phép đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 
Các văn bản khác

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế