Cơ sở pháp lý
Đào tạo Quản lý Dự án Đầu tư XDCT-Quyết định 1015/QĐ-BXD

Bạn đọc nhấn vào mục download để xem toàn bộ Quyết định 1015/QĐ-BXD ngày 15/10/2009 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt DCMT là đơn vị được phép đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 
Các văn bản khác