Văn bản mới ban hành
Nghị định 15/2013/ND-CP về quản lý chất lượng CTXD

ố/Ký hiệu 15/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/02/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

 
Các văn bản khác