Văn bản mới ban hành
Nghị định 15/2013/ND-CP về quản lý chất lượng CTXD

ố/Ký hiệu 15/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/02/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

 
Các văn bản khác

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế